Havne info
img010

 

Nexø Havn havde i 2023 i alt ca. 10 hjemmehørende fiskefartøjer, (mod ca.150 flere i 80erne), der sammen med andre
Danske, Baltiske og Polske fartøjer har landet brisling til ScanBio.

Havnen har et beddingsanlæg der kan tage skibe på land op til 650 tons. Max størelser b.9,9 m x l. 42 m x d. 5 m.

Havnen havde i 2023 besøg af lystsejlere og trollingbåde fra hele østersøregionen.
Havnegebyr betales ved anløb i havnen til:
Check Point Marine Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø tlf. 56492897

På havnen er i alt ca. 100/150 personer beskæftiget.

Der er 2 fiskemodtagere på Nexø Havn, ScanBio samt O.V. Jørgensen, Hundested.

Endelig kan nævnes at der på havnen findes skibsværfter, motorreparationsværksted, elektronikværksted,Sejlmager/vodbinderi,samt olielevandører..img001

AUTOCAMPER: Øster Flak mod Østersøen har plads til flere autocampere og vi har tilhørende strøm, bad/toilet, vaskefacilliteter, vand samt tømningsordning i Nord Havnen. Pris pr. døgn kr. 190,- som betales med App eller i Chech Point Marine.


På havnen ligger Nexø Redningsstation, med to fartøjer hhv. Leopold Rosenfeldt og LRB 18.

Nexø Havn har 2.875 meter kaj med dybder fra 3 til 5 meter, heraf 700 meter med 5 meters dybde i “Trafikhavnen”.

Nexøs havneområde er på ca.500.000 kvadratmeter, og der indvindes stadig arealer. - Der udlejes hovedsageligt kun arealer til havnerelaterede virksomheder.

Havnen har 4,3 km asfalteret vej med et samlet areal på 47.250 m2

Havnen har ligeledes en miljøstation, hvor alle sejlere og vores autocamper gæster, SKAL sortere deres affald.

Pladsen er på Sdr. Hammer 31, i gården. Bemærk området er videovervåget.

img009