Lidt om Nexø Havns historie og nutid

Det vides, at der har været anløbsplads i Nexø siden 1660 i form af et par enkelte moler ud i havet

moge

En egentlig havn blev etableret i 1860. I perioden 1860 - 1960 blev der foretaget flere havneudvidelser med bl.a. "Trafikhavn" for handelsskibe, dokanlæg m.m. samt udvidelser af den oprindelige "Gamle Havn". 

Endvidere blev ydermolen etableret først i perioden og forbedret i løbet af denne. I perioden 1960 - 1964 blev fiskerihavnen udvidet med to nye bassiner mod syd.

Den sidste havneudvidelse skete i 1980

I 1980`erne var Nexø Havn den største kommunale fiskerihavn og landets 4. største havn (efter mængde og værdi af tilførsler).
På det tidspunkt var der kapacitetsproblemer i havnen og behov for udvidelse af havnebassinerne.
Nexø Havn var også dengang Nexø bys omdrejningspunkt.

Med krisen i Østersøfiskeriet oplevede Nexø Havn en stor nedtur. Fra 1100 arbejdspladser i 1990 til i dag hvor der ca. 100-150 arbejdspladser
.