Takster for benyttelse af Nexø Bedding

Bornholmsexpress1

Bestemmelserne for bestilling og brug af havnens bedding er angivet i bilag 1 "Regulativ for udlejning af bedding" i havnens forretningsbetingelser.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem beddingsregulativet og det her nævnte er beddingsregulativet altid gældende.

Beddingen kan tage skibe på land op til 650 tons. Max. størelse b. 9,9 x l. 42 x d. 5 m

Bestilling
Begæring om benyttelse af havnens bedding til optagelse af et fartøj skal meddeles til og bekræftes af Nexø Havns beddingsafdeling, tlf. 5649 2250 der bestemmer, om og hvornår fartøjet tages op.

 

Takster
For beddingen gælder, at der for et fartøj, som optages efter kl. 12.00, ikke betales ståpenge for optagningsdagen. Den dag, fartøjet sættes ud, betales for hele dagen.

NexoeHavn219

Såfremt et fartøj ønskes optaget eller udsat helt eller delvis uden for havnens normale arbejdstid, betales der et tillæg svarende til havnens ekstra udgift.
Betaling for benyttelse af beddingen og spulepumper m.v. opkræves af Nexø Havn.

 

For nærmere oplysninger om takststørrelsen henvises til havnens forretningsbetingelser.