Velkommen
til Nexø Havn

En levende havn for erhverv, turister og borgere

om nexø havn

Nexø Havn havde i 2023 i alt ca. 10 hjemmehørende fiskefartøjer foruden lystsejlere og trollingbåde fra hele Østersøregionen.

Takster

Her kan du læse om takster for skibe, lystbåde og autocampere på Nexø Havn.

Besøg byen

Fra havnen er der direkte adgang til Nexø handelsby med masser af hyggelige specialforretningere, spisesteder og caféer.

om havnen

Nexø Havn havde i 2023 i alt ca. 10 hjemmehørende fiskefartøjer, (mod ca.150 flere i 80erne), der sammen med andre
Danske, Baltiske og Polske fartøjer har landet brisling til ScanBio.

Havnen har et beddingsanlæg der kan tage skibe på land op til 650 tons. Max størelser b. 9,9 m x l. 42 m x d. 5 m.

Havnen havde i 2023 besøg af lystsejlere og trollingbåde fra hele østersøregionen.

På havnen er i alt ca. 100/150 personer beskæftiget.

Der er 2 fiskemodtagere på Nexø Havn, ScanBio samt O.V. Jørgensen, Hundested.

Endelig kan nævnes at der på havnen findes skibsværfter, motorreparationsværksted, elektronikværksted, sejlmager/vodbinderi, samt olielevandører.

På havnen ligger Nexø Redningsstation, med to fartøjer hhv. Leopold Rosenfeldt og LRB 18.

Nexø Havn har 2.875 meter kaj med dybder fra 3 til 5 meter, heraf 700 meter med 5 meters dybde i “Trafikhavnen”.

Nexøs havneområde er på ca. 500.000 kvadratmeter, og der udlejes hovedsageligt kun arealer til havnerelaterede virksomheder.

Havnen har 4,3 km asfalteret vej med et samlet areal på 47.250 m2.

Havnen har ligeledes en miljøstation, hvor alle sejlere og vores autocamper gæster, SKAL sortere deres affald.

Pladsen er på Sdr. Hammer 31, i gården. Bemærk området er videovervåget.

Nexø havns historie og nutid

Det vides, at der har været anløbsplads i Nexø siden 1660 i form af et par enkelte moler ud i havet

En egentlig havn blev etableret i 1860. I perioden 1860 – 1960 blev der foretaget flere havneudvidelser med bl.a. “Trafikhavn” for handelsskibe, dokanlæg m.m. samt udvidelser af den oprindelige “Gamle Havn”. 

Endvidere blev ydermolen etableret først i perioden og forbedret i løbet af denne. I perioden 1960 – 1964 blev fiskerihavnen udvidet med to nye bassiner mod syd.

Den sidste havneudvidelse skete i 1980.

I 1980`erne var Nexø Havn den største kommunale fiskerihavn og landets 4. største havn (efter mængde og værdi af tilførsler).
På det tidspunkt var der kapacitetsproblemer i havnen og behov for udvidelse af havnebassinerne.

Nexø Havn var også dengang Nexø bys omdrejningspunkt.

Med krisen i Østersøfiskeriet oplevede Nexø Havn en stor nedtur. Fra 1100 arbejdspladser i 1990 til i dag hvor der ca. 100-150 arbejdspladser.