både og autocampere

Lystbåde

Gæstesejlere må benytte bådehavnen. Antal gæstepladser: Ca. 90. Der må ikke ligge sejlbåde i det sydligste bassin som er forbeholdt fiskere.

Ankring forbudt i indsejlingen og fyrlinien. Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed.

Kompasmisvisning forekommer, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan være farlig. I modsætning til andre havne på Bornholms SE kyst kan Nexø besejles ved næsten alle vindretninger, kun N-ENE-lig blæst kan give vanskeligheder. Svaneke og Dueodde Fyr vejleder ved an duvningen. Havnens fyrlinie viser ind i 232ø. Om dagen styres efter mærket: Venstre kant af Nexø Kirke overet med højre kant af E-lige molehoved.

Pålandsstorm sætter forudgående strøm i havneindløbet, indtil 1,5 knob ud for Trafikhavnen. Fartbegrænsning 5,0 knob. Ankring forbudt i indsejlingen.

 

jollehavnen

Nexø jollehavn ligger lige syd for selve Nexø Havn og er primært beregnet til joller og mindre lystbåde.

Hele området omkring Jollehavnen er præget af en stor idyl og ro, så området er i sig selv et besøg værd.

Jolleplads? Kontakt Flemming Vesth på mobil 61790461

Autocampere

Øster Flak mod Østersøen har plads til flere autocampere og vi har tilhørende strøm, bad/toilet, vaskefacilliteter, vand samt tømningsordning i Nord Havnen. Pris pr. døgn 195,00 DKK som betales med App eller i Check Point Marine.

Lystbåde takster

Havnegebyr betales ved anløb i havnen til:
Check Point Marine Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø tlf. 56492897

Herunder er taksterne for anløb af Nexø Havn A/S for gæstesejlere oplistet. Fastliggere henvisen til havnens “Forretningsbetingelser”, hvor taksten for en fast plads fremgår. Havnens “Forretningsbetingelser” kan hentes under menupunktet “Takster – Forretningsbetingelser”

Afgift for fremmede lystbåde
Af fartøjer, som benyttes til lystsejlads betales for hvert påbegyndt døgn for henliggen i havnen følgende afgift, inkl. moms:

For fartøjer indtil 10 m’s længde: 195,00 DKK
Fartøjer 10 – 13 m´s længde: 235,00 DKK
Fartøjer 13 – 16 m´s længde: 275,00 DKK
Fartøjer 16 – 20 m´s længde: 340,00 DKK
Fartøjer 20 – 30 m´s længde: 500,00 DKK
Fartøjer over 30 m´s længde: 690,00 DKK

For katamaraner og trimaraner beregnes et tillæg til forannævnte takster på 50 %.

Hvis afgiften efter 3 timers henliggen ikke er betalt, trods mulighed herfor, opkræves der et ekstra gebyr på 100%

For yderligere oplysninger om gældende regler for anløb af havnen, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan downloades under menupunktet “Takster”.

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.