takster

vareafgifter

For Nexø Havn A/S er nedennævnte takster for vareafgifter gældende pr. 1. januar 2024.

Af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift til Nexø Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsender.

Takster:

For yderligere oplysninger om gældende regler for vareafgifter for Nexø Havn A/S, henvises til havnens gældende forretningsbetingelser.

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem det her nævnte og forretningsbetingelserne er det altid forretningsbetingelserne der er gældende.

forretnings-
betingelser
og affaldsplan

Her kan du hente Nexø Havns forretningsbetingelser og affaldsplan.